Aby zakwalifikować się na dializy wakacyjne należy przygotować następujące dokumenty:
1. Formularz medyczny wypełniony przez lekarza (zalecenia dializy, historia choroby, przyjmowane leki, status szczepień na Covid itp). Formularz otrzymacie Państwo od nas.
2. Wyniki badań krwi na WZW typu B, WZW typu C, HIV, oraz wymaz z nosa/gardła na MRSA – do 30 dni przed pierwszą dializą wakacyjną
3. Ostatnie okresowe badania krwi (w tym hemoglobina) z macierzystej stacji dializ
4. Certyfikat szczepienia na Covid lub certyfikat ozdrowieńca
5. Skan dowodu lub paszportu obustronnie
6. Skan ważnej karty EKUZ uprawniającej do bezgotówkowego rozliczenia ze stacją dializ obustronnie
7. Test na Covid PCR lub Antygenowy 72h przed pierwszą dializą w zależności od decyzji stacji dializ
8. Samoocena stanu zdrowia pod kątem Covid (w wybranych stacjach)

W zależności od danej stacji dializ wymagania te mogą nieznacznie różnić się od siebie.