Jak przygotować się do wyjazdu?

Przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym odnośnie planów wyjazdowych. Najlepiej zrobić to jak najszybciej i upewnić się, że nie ma żadnych przeciwskazań np. do przelotu samolotem. Jeżeli wybieracie się Państwo zagranicę należy pamiętać o odpowiednim zapasie codziennych leków oraz o wyrobieniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, która wraz z dowodem osobistym będzie podstawą do rozliczenia dializ