Czy osoby niepełnosprawne (na wózku) mogą skorzystać z wyjazdu?

Osoby potrzebujące dodatkowych ulepszeń np. wózka inwalidzkiego powinny upewnić się czy stacja dializ dysponuje odpowiednim sprzętem i zgłosić swoje potrzeby w tym zakresie. Zazwyczaj stacje dializ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pacjenta.