Pod koniec lutego wyleciałem wraz z żoną do Trapani na Sycylię w ramach projektu Dializ Wakacyjnych…