Dializa i Ty, nr 3/2019 - Dializy wakacyjne w Grecji