Jeśli jadę zagranicę a nie znam języka obcego jak porozumiem się na stacji dializ?

Stacje dializ, które zapraszają pacjentów na dializy gościnne są przygotowane na pobyt obcokrajowców. Nie oznacza to, że zawsze mają na stałe osobę z językiem polskim ale możliwość konsultacji poprzez tłumacza czy konsultanta z polskim językiem. Często też pracuje na takich stacjach wielojęzyczny personel.