Wyjeżdżając na dializy wakacyjne należy zawsze pamiętać o przyjmowanych na co dzień lekach, a w szczególności:

– zabrać nieco więcej leków niż przewiduje termin pobytu na wypadek gdyby pobyt nieoczekiwanie się przedłużył

– sprawdzić daty ważności przyjmowanych leków

– leki zawsze popijać przegotowaną wodą

– w przypadku podróży samolotem leki przewozić w bagażu podręcznym aby mieć je zawsze pod ręką w razie konieczności użycia oraz aby zapobiec ewentualnemu ich zagubieniu wraz z bagażem głównym

– mieć ze sobą rozpiskę przyjmowanych leków wraz z ich dozowaniem