Czy mój stan zdrowia kwalifikuje się do wyjazdu?

Na to pytanie odpowiada w pierwszej kolejności lekarz prowadzący. Dodatkowo wystawia pacjentowi dokument opisujący stan zdrowia pacjenta wraz ze szczegółami odnośnie dializy i pobieranych leków. W zagranicznych stacjach dializ dodatkowo wymagane są badania krwi: HCV, HBS, HIV oraz wymaz bakteriologiczny MRSA.