Czy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) pokryje wszelkie koszty leczenia zagranicą?

Karta EKUZ pokrywa koszty dializ oraz koszty podstawowych świadczeń medycznych. Jeżeli stopień schorowania pacjenta jest jednak znaczny rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia medycznego na okres wyjazdu.